MUZEA.NET

Internetowy rejestr Polskich muzeów.

Lista muzeów (6)

Nazwa muzeum
Województwo
Miasto

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

Muzeum którego budynek to renesansowy pałac z XVII wieku dokumentuje ciągłość osadnictwa słowiańskiego na ziemiach nadodrzańskich oraz pradzieje i historię regionu do czasów nowożytnych. Większość zabytków pochodzi z własnych badań wykopaliskowych muzeum.

10 5
Świdnica ul. Długa 27 Dolnośląskie

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

Muzeum zgromadziło kilka tysięcy eksponatów związanych z historią wojskowości powszechnej i polskiej od czasów średniowiecza do nam współczesnych: tj. zdjęć, medali i odznaczeń, dokumentów, modeli, mundurów, broni białej, broni strzeleckiej i dzieł sztuki.

10 20 5
Świdnica Drzonów 54 Dolnośląskie

10 8 5
Świdnica Rynek 37 Dolnośląskie

10 5
Świdnica Witoszów Dolny 7 Dolnośląskie